BTC-gruvarbetare ficka $ 4 miljoner på 60 minuter, den högsta timintäkten i Bitcoins historia

Enligt data från Glassnode tjänade Bitcoin ( BTC ) gruvarbetare mer än 4 miljoner dollar på knappt en timme den 12 februari, vilket gör det till den största timintäkten i historien.

I maj 2020 genomgick Bitcoin den tredje blockbelöningen som halverades i sin historia och minskade mängden ny Bitcoin som halverades

Efter en halvering av en blockbelöning minskar mängden BTC-gruvarbetare med hjälp av datorkraft med hälften. Därför minskar gruvintäkterna med 50% över natten, vilket kan orsaka belastning på gruvdriften på kort sikt.

Samtidigt är hashfrekvensen för Bitcoin-nätverket också på nya heltidshöjder med den fjärde uppåtgående svårighetsjusteringen med cirka 2,5% förväntat på sju dagar.

Så varför ökar Bitcoin-gruvintäkterna?

En halvering av blockbelöning inträffar vart fjärde år för att minska hastigheten på återstående tillgång på Bitcoin.

När Bitcoin närmar sig sitt fasta utbud på 21 miljoner, minskas takten i vilken ny BTC bryts genom en halvering. Men halveringen kan sätta ett enormt tryck på gruvarbetare som är beroende av den BTC som de bryter för att täcka driftskostnader på kort sikt.

Teoretiskt sett, när en halvering inträffar, förväntas priset på Bitcoin stiga på grund av det lägre utbudet av nya mynt som kommer in på marknaden. Därför kan ett högre BTC-pris kompensera för det lägre antalet BTC-gruvarbetare belönas med för att bryta ett block.